Nieuwsbericht

Corona Updates

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht hebben een werkgroep ingericht om na te denken over suggesties voor introducties in coronatijd. De werkgroep heeft een advies uitgebracht waar instellingen en studentenorganisaties zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan. Mocht je verder vragen hebben over studentenorganisaties, bestuursbeurzen en activiteiten tijdens de coronacrisis? Check voorafgaand eerst de FAQ. … Continued

Alcoholbeleid Universiteit Utrecht

Evenementen in UU-gebouwen tot 17.00 uur alcoholvrij Het alcoholbeleid binnen de gehele Universiteit Utrecht is gelijkgetrokken: borrels en evenementen in en rondom universiteitsgebouwen tijdens kantoortijd (tot 17.00 uur) zijn alcoholvrij. Dit geldt voor medewerkers, studenten én externen. Uitzonderingen: het Academiegebouw, het Universiteitsmuseum, de Botanische Tuinen en Parnassos. Hoe werkt het in de praktijk? Alleen alcoholvrije … Continued

1 juli: deadline activiteitensubsidie

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht stimuleren graag bijzondere initiatieven die voor en door studenten georganiseerd worden. Daarom stellen zij subsidie beschikbaar voor bijzondere activiteiten. Voor kleinere initiatieven kunnen studentenorganisaties terecht bij hun koepelvereniging. De FUG, Vidius, BOCS, en de Sportraad hebben geld gekregen om nieuwe en/of vernieuwende activiteiten die georganiseerd worden ten behoeve van … Continued

1 maart/1 mei/1 juli/1 oktober/1 januari: deadlines activiteitensubsidie

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht stimuleren graag bijzondere initiatieven die voor en door studenten georganiseerd worden. Daarom stellen zij subsidie beschikbaar voor bijzondere activiteiten. Voor kleinere initiatieven kunnen studentenorganisaties terecht bij hun koepelvereniging. De FUG, Vidius, BOCS, en de Sportraad hebben geld gekregen om nieuwe en/of vernieuwende activiteiten die georganiseerd worden ten behoeve van … Continued

Bijeenkomst over de Internationale Student

De Universiteit Utrecht organiseerde in april 2017 een bijeenkomst met studentenorganisaties om te kijken of zij een rol zouden willen en kunnen spelen bij het meer thuis laten voelen van de internationale student in Utrecht. Je vindt hier het verslag van de bijeenkomst. (Foto’s: Kees Rutten. Foto’s zijn overigens niet gemaakt tijdens de bijeenkomst)  

Waar moet je aan voldoen als studentenorganisatie?

Check het Beleidskader! Het beleidskader voor studentenorganisaties is het document aan de hand waarvan studentbestuurders en studentenorganisaties zich kunnen informeren over de voorwaarden voor ondersteuning en de beschikbare voorzieningen van de UU en HU. Zo worden studentenorganisaties elke drie jaar getoetst aan de voorwaarden uit het kader (de Toetsing). Er wordt dan gekeken in hoeverre … Continued