Algemeen

Toetsing en erkenning

Erkenning

Alleen studentenorganisaties die voldoen aan de voorwaarden van het Beleidskader (te vinden op deze pagina) komen in aanmerking voor erkenning door de UU en HU. Je kunt altijd om erkenning van je studentenorganisatie vragen. Je hoeft hiervoor dus niet te wachten tot een speciaal moment (zoals de Toetsing, die hieronder beschreven is). Een verzoek tot erkenning kun je indienen bij de medewerkers van Bestuurlijk Actief Utrecht. Er zal dan onder meer gevraagd worden naar de volgende documentatie:

  • (concept)statuten
  • Huishoudelijk reglement
  • Beleids- en/of activiteitenplan
  • Ledenlijst (inclusief naam en studentnummers)

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht behandelen de gegevens uit de ledenlijst vertrouwelijk en conform de AVG-wetgeving. Wil je hier meer informatie over ontvangen, laat het ons weten.

Toetsing

Eenmaal in de drie jaar organiseren de UU en HU een zogenoemde Toetsing. Dit is een belangrijk moment voor studentenorganisaties die vaste (reguliere) bestuursmaanden willen ontvangen. Maar het is tevens het moment dat alle studentenorganisaties zorgvuldig bekeken worden, en er geoordeeld wordt of zij nog altijd erkend zullen blijven en gebruik mogen (blijven) maken van voorzieningen. De Toetsing gebeurt op basis van het Beleidskader (zie de link hierboven). Elk organisatie ontvangt een vragenlijst over alle activiteiten in de voorgaande drie jaar. Tevens wordt gevraagd naar het ledenaantal op een specifiek peilmoment.

Organisaties die positief getoetst worden, worden in beginsel voor de duur van drie jaar erkend. Organisaties die daarnaast volgens de Toetsing ook nog recht hebben op bestuursmaanden, komen voor drie jaar op de zogenoemde Bijlage

  • In 2012 vond een Toetsing plaats. De uitslag van de Toetsing 2012 werd in maart 2013 bekend gemaakt, en gold voor de collegejaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016.
  • In 2015 vond een Toetsing plaats. De uitslag van de Toetsing 2015 werd in maart 2016 bekend gemaakt, en gold voor de collegejaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019.
  • In 2018 vond een Toetsing plaats. De uitslag van de Toetsing 2018 werd in maart 2019 bekend gemaakt, en geldt voor de collegejaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022.

De volgende Toetsing vindt in principe plaats in 2021. Meer informatie hierover volgt op zijn laatst in het voorjaar 2021.