Activiteitensubsidie

Algemene informatie

Activiteitensubsidie is bedoeld voor bijzondere activiteiten die niet jaarlijks plaatsvinden en door een erkende studentenorganisatie georganiseerd worden voor studenten van de UU en/of HU. Studieverenigingen kunnen geen gebruik maken van deze subsidie. Zij kunnen terecht bij hun eigen faculteit, instituut, (in het geval van HU-studieverenigingen) bij OSHU en (in het geval van UU-studieverenigingen) bij Vidius en/of STUF, het Utrechts Universiteitsfonds.

De subsidie is dus bedoeld voor activiteiten zoals:

 • een eenmalig congres
 • lustrumactiviteiten
 • het opstarten van een nieuwe studentenorganisatie

De subsidie is niet bedoeld voor activiteiten zoals:

 • een jaarlijks terugkerend toernooi of buitenlandse reis
 • een dies of activiteiten tijdens de UIT
 • standaardactiviteiten (zoals kantoorkosten, een almanak, of onkostenvergoeding voor bestuurders)

Lees de formele voorwaarden in het Beleidskader en de subsidieregeling.

 

Kleine (activiteiten)subsidies

De koepelverenigingen Sportraad UtrechtBOCS (levensbeschouwelijk), FUG (gezelligheidsverenigingen) en Vidius (overige studentenorganisaties) hebben van de UU en HU elk subsidie ontvangen om te verdelen onder hun achterban voor nieuwe en/of vernieuwende activiteiten die georganiseerd worden ten behoeve van de Utrechtse studentengemeenschap.

 • Valt jouw studentenorganisatie onder één van deze koepels? En:
 • Organiseer jij een nieuwe of vernieuwende activiteit? En:
 • Is het gevraagde bedrag maximaal €1000?

Neem dan contact op met je koepelvereniging voor het aanvragen van deze subsidie.

 

Grote (activiteiten)subsidies

Je kunt rechtstreeks een verzoek bij de UU en HU indienen als

 • jouw studentenorganisatie niet onder bovengenoemde koepels valt en je een nieuwe en/of vernieuwende activiteit organiseert. Of:
 • jouw studentenorganisatie wel onder bovengenoemde koepels valt, maar je een nieuwe en/of vernieuwende activiteit organiseert met een subsidieverzoek van minstens €500 waarbij het gevraagde bedrag maximaal 50% van de begroting uitmaakt. Én:
 • de activiteit georganiseerd wordt ten behoeve van de studentengemeenschap. Én:
 • jouw studentenorganisatie géén studievereniging is.

Je verzoek kun je indienen via dit formulier. Zorg ervoor dat je in ieder geval de volgende informatie bij de hand hebt voordat je begint aan je verzoek:

 • Adresgegevens en IBAN-nummer
 • Beknopt activiteitenplan
 • Begroting, met tenminste:
  • Het bedrag dat jouw organisatie zelf bijdraagt
  • Het bedrag dat wordt gevraagd van de Universiteit Utrecht en/of Hogeschool Utrecht
  • De bijdrage van de deelnemers
  • De inkomsten van andere subsidieverleners
  • De inkomsten uit sponsoring

Als je je verzoek hebt ingediend, krijg je een automatische ontvangstbevestiging met een kopie van je aanvraag. Je ontvangt binnen zes weken na de deadline het besluit op je verzoek. Zorg er voor dat je aanvraag vóór de deadline is ingestuurd, anders verschuift de behandeling van het verzoek naar de volgende vergadering. De deadlines zijn elk jaar op 1 oktober, 1 januari, 1 maart, 1 mei en 1 juli.

Heb je tussentijds vragen over je subsidieaanvraag? Neem dan contact op met de medewerkers van de UU en HU. Hier kun je ook na afloop van het evenement je financiële afrekening naar toe sturen.

NB: kijk ook eens onder Bestuursbeurzen voor specifieke activiteiten. Voor sommige eenmalige activiteiten is het mogelijk om een bestuursbeurs aan te vragen (deadline 1 mei).

 

STUF, het Utrechts Universiteitsfonds

Studentenorganisaties die verbonden zijn aan de Universiteit Utrecht kunnen óók subsidie aanvragen bij STUF, het Utrechts Universiteitsfonds voor activiteiten ten behoeve van studenten en alumni. Deze subsidiemogelijkheid staat los van de ondersteuning die je op deze site van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht vindt:

 • Het geld uit het U-fonds komt van begunstigers en alumni, en niet van de colleges van bestuur van de HU en UU.
 • Studieverenigingen van de UU kunnen wél terecht bij STUF voor subsidie, maar niet bij de subsidies van deze site.
 • Voor ondersteuning gelden andere voorwaarden.

De UU en HU ontvangen regelmatig fondsaanvragen en afrekeningen die bedoeld zijn voor het U-fonds. Wees er alert op dat het hier dus om verschillende subsidieverleners gaat.