Flyeren en promotie op de UU?

Aangescherpt beleid voor flyeren en andere promotieactiviteiten
Promotionele actie Sodexo

Om een einde te maken aan onduidelijkheid rondom flyeren en andere promotieactiviteiten is het beleid voor deze activiteiten aangescherpt. Voorbeelden van promotieactiviteiten zijn flyeren, promotionele stands, handtekeningenacties, banners en de verkoop van promotionele artikelen. In het nieuwe UU-brede beleid wordt explicieter benoemd wie toestemming heeft om promotionele activiteiten te houden in en rondom UU-gebouwen en onder welke voorwaarden.

Wie mogen promotionele acties doen?

Voor UU-studenten geldt dat promotieacties zijn toegestaan voor:

  • door de UU erkende studentenorganisaties (als het promotieacties zijn voor de eigen organisatie);
  • kandidaten en leden van de fracties van de universiteitsraad en faculteitsraden (als de promotieacties gerelateerd zijn aan de verkiezingen voor deze medezeggenschapsraden).[KT(3]

Lees welke andere partijen promotieacties mogen doen.

Toestemming vragen voor promotionele activiteiten

Voor alle promotieactiviteiten geldt dat je vooraf toestemming moet vragen bij de Facility Manager van de desbetreffende regio via het FSC Meldformulier. Het is de bedoeling dat je instructies over locatie, tijdstip, duur en andere promotiespecifieke instructies opvolgt.

Geen uitzonderingen meer

Er was een aantal uitzonderingen waardoor het beleid steeds onduidelijker werd. Deze uitzonderingen komen nu te vervallen.

Omdat de UU een neutrale positie wil behouden, zijn promotionele acties voor politieke, religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen niet toegestaan.

Flyeren wordt ontmoedigd

Vanuit duurzaamheidsoogpunt is het verspreiden van flyers op de buitenterreinen van de UU niet meer toegestaan en wordt het in de gebouwen sterk ontmoedigd.

Meer informatie

Lees meer over het aangescherpte beleid, wie promotionele activiteiten mogen doen en hoe je dit regelt.

FSC Meldpunt, 030-253 95 95